17.06.2021 czwartek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień” (Mt 6, 7-15).

W tym pouczeniu Jezusa nie chodzi o to, żeby się krótko modlić. Chodzi o to, by nie mówić na modlitwie zbyt wiele, by nie próbować „zagadać” Boga, który przecież wszystko wie. W modlitwie bardzo ważne jest, by z Bogiem być, by Go kochać, trwać przy Jego Sercu i poddawać się Jego świętej woli. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.