17.07.2020 piątek

„Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych” (Mt 12,7). Jakże często i łatwo widzimy człowieka przez sito prawa, przepisów, nakazów, zakazów… A jak trudno popatrzeć na człowieka oczyma i wyobraźnią miłosierdzia. Naśladujmy Chrystusa, który w człowieku widział zawsze człowieka. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.