21.04.2021 środa

Jezus powiedział do ludu: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym?” (J 6, 35-40).

W bardzo zachęcających słowach Jezus zaprasza nas, byśmy do Niego przychodzili, byśmy Go pragnęli, wierzyli w Niego. Tak wiele obietnic składa i wszystkie spełnia. Nie warto odkładać na później decyzji pójścia za Jezusem na całość. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.