21.07.2020 wtorek

„Wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,49-50). To zadziwiające, jak bardzo Jezus rozszerza swoją rodzinę (i to tę najbliższą). Wystarczy pełnić wolę Boga. Pokarmem Jezusa jest pełnienie woli Boga. Każdy, to pełni wolę Boga staje się bratem lub siostrą Jezusa. Warto wejść do rodziny Jezusa. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.