22.09.2020 wtorek

On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Dla Jezusa o wiele ważniejsze od więzów krwi są więzy duchowe. Wypełnianie woli Boga, które jest pokarmem Jezusa, najbardziej nas do Niego upodabnia. Przez spożywanie tego samego pokarmu woli Ojca stajemy się tak bliscy Jezusowi, że nazywa nas swoimi braćmi. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.