23.06.2020 wtorek

„Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,14). W drodze do nieba potrzeba dwóch łask – znalezienia tej drogi i pragnienia, by nią pójść. W życiu znamy wiele dróg, ale nie każdą idziemy. Niektóre celowo omijamy. A jak jest z tą drogą do życia wiecznego? Jesteśmy obojętni, wybieramy czy omijamy? Ewangelia jest najpewniejszą nawigacją. Warto zaufać. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.