24.01.2021 niedziela

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim (Mk 1,14-20).

Nawrócenie to nie tylko odwrócenie się od zła, ale przede wszystkim pójście za Chrystusem. Bardzo ważną cechą nawrócenia jest determinację i radykalizm. I chociaż wiemy, że nawrócenie jest procesem, to jednak bardzo cenny jest w tym procesie przysłówek „natychmiast”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.