25.01.2021 poniedziałek

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 15-18).

Często zastanawiamy się, co trzeba zrobić, żeby zostać zbawionym. Wszystko jest napisane w Ewangelii. Nie brakuje niczego. Trzeba przyjąć Ewangelię w całości, uwierzyć w Chrystusa i rozwijać łaski sakramentu chrztu. To wystarczy, żeby iść drogą zbawienia i dotrzeć do nieba. Jezus powiedział to po zmartwychwstaniu, żebyśmy uwierzyli, że to jest prawda. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.