28.03.2021 niedziela

Śmierć Jezusa

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: + Eloi, Eloi, lema sabachthani, E. to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz, woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

To fragment Męki Pańskiej, który pokazuje największe opuszczenie, ogołocenie, oddanie Jezusa; moment kulminacyjny ofiary za nasze zbawienie. Jezus woła donośny głosem, by wszystkie pokolenia we wszystkich zakątkach świata usłyszały o tym, co dla nas uczynił. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.