30.05.2020 sobota

„Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać” (J 21,25). To zdanie można zinterpretować jako zamierzona przenośnia literacka natchnionego autora, św. Jana Apostoła. Można ją też potraktować bardziej dosłownie, jeżeli Ewangelię (dobrą nowinę) nie ograniczymy wyłącznie do okresu ziemskiego życia Jezusa, ale rozciągniemy na wszystkie wieki i na całą ludzkość. Jeżeli każdy człowiek jest niepowtarzalną historią wpisaną w historię zbawienia, to faktycznie świat tego nie pomieści. Jeżeli w każdym człowieku Jezus dokonuje niezwykłych rzeczy, to istotnie nikt tego nie jest w stanie spisać. Ważne, byś poczuł się dziś chodzącą żywą Ewangelią i pozwolił, by inni ją czytali. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.