30.07.2020 czwartek

„Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku” (Jr 18,6). Dobrze jest mieć świadomość bycia w czyichś rękach, wiedząc, że te ręce są pełne miłości, bezpieczne, delikatne i czułe. Takie przecież są ręce Boga, naszego Ojca. Garncarz nie wyrządza krzywdy glinie, nie marnuje jej, nie wyrzuca, ale tworzy z niej coś bardzo pięknego i użytecznego. Oddaj się dziś w ręce Boga, o On uczyni z ciebie coś bardzo pięknego i użytecznego. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.