31.01.2021 niedziela

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej (Mk 1,21-28).

Dzisiejsza ewangelia jest m.in. dla tych, którzy nie są przekonani, że szatan naprawdę jest przegrany, że zwycięzcą jest Jezus Chrystus. Wystarczy świadomie i dobrowolnie wybrać Jezusa za swego Pana, należeć do Niego całym sercem, a moc i władza słów Chrystusa będzie udziałem naszego życia. Stańmy po stronie zwycięzcy. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.