Chorał gregoriański

Przedmiot realizowany jest na roku II (oba semestry) oraz w I semestrze roku III w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie w łącznym wymiarze 45 godzin.

Cele przedmiotu:
– zapoznanie się z historią, znaczeniem oraz repertuarem chorału gregoriańskiego,
– znajomość zasad notacji chorałowej (4-liniowej),
– umiejętność rozróżniania i definiowania stylów i form muzyki chorałowej,
– umiejętność poprawnego wykonywania utworów chorałowych.

Literatura:

D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, Kraków 2019.
I. H. Siekierka, Wprowadzenie do chorału gregoriańskiego, Lublin 2011.
B. Sawicki, W chorale jest wszystko, Kraków 2014.
Szkoła św. Grzegorza, Laus in Ecclesia. Szkoła śpiewu gregoriańskiego, Dębogóra 2013.
K. Matwiejuk, Chorał jako śpiew Kościoła, „Anamnesis” 13 (2007), nr 50, s. 90-95.
Hinz E., Chorał gregoriański, Pelplin 1999.
Chorał gregoriański, w: Encyklopedia Katolicka, t. III, Lublin 1979, szp. 221-229.