Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych

Jak stanowi art. 1. Statutu, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych jest zrzeszeniem mającym na celu: troskę o dobro i piękno muzyki sakralnej, badanie, kultywowanie i upowszechnianie muzyki sakralnej, rozwijanie i promowanie wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podnoszeniu ogólnego poziomu kultury muzycznej, działanie na rzecz środowiska członkowskiego, jego integracji i jego potrzeb, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w zakresie kultury muzycznej, organizowanie edukacji i wychowania za pomocą muzyki, animowanie kultury i sztuki muzycznej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego.

Pełną informację na temat działalności Stowarzyszenia, ciekawe materiały oraz potrzebne dane można uzyskać tutaj.

Warto zainteresować się także rocznikiem Musica Ecclesiastica, wydawanym przez SPMK: tutaj.