16.05.2020 sobota

„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś” (J 17,24). Dobrze jest sobie uświadomić, że Jezus chce, bym był tam, gdzie On jest, bym miał udział w Jego chwale. Jezus chce, bym był w niebie, bym mieszkał na wieki w domu … … czytaj więcej

15.05.2020 piątek

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16). Każdy z nas jest przez Boga do czegoś wybrany. A skoro wybrany, to również jest do tego uzdolniony, wyposażony w konieczne zdolności, łaski, Bożą pomoc. Każdy z nas ma nieco inne zadania na tym świecie, każdy w czymś jest najlepszy, niepowtarzalny, nie do podrobienia. Jest … … czytaj więcej

14.05.2020 czwartek

„Wy jesteście przyjaciółmi Moimi” (…) „Nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,14.15). Tak, to do Ciebie. Kiedy ostatni raz naprawdę ucieszyłeś się z tego, że Jezus nazwał Cię przyjacielem? Wiesz, że On tę przyjaźń podpisał swoją Krwią i wyrył sobie Twoje imię na obu swych dłoniach? Bardzo wyraźnie widać to na krzyżu. Ma naprawdę wyryte obie dłonie … … czytaj więcej

13.05.2020 środa

„Trwajcie we Mnie”. Tyle Jezus wymaga od każdego z nas przez całe życie. Trwajcie we Mnie, to znaczy bądźcie Moimi przyjaciółmi, spożywajcie Moje Ciało, pijcie Moją Krew, wpatrujcie się we Mnie, czuwajcie ze Mną, bądźcie Moimi towarzyszami, także na Drodze Krzyżowej. I to wszystko. To wystarczy, by trwać w Jezusie… na wieki. A przecież po … … czytaj więcej

12.05.2020 wtorek

„Pokój zostawiam wam” (J 14,27) – mówi Jezus. On naprawdę zostawił na ziemi pokój, bo pojednał ludzkość z Ojcem, bo zostawił sakrament przebaczenia, bo wyjaśnił, że jest niebo i że On jest drogą do nieba. Co myśmy zrobili z tym pokojem? Co ja dziś zrobię z tym pokojem, który zostawił mi Jezus?Jezus zaprasza mnie, bym … … czytaj więcej

11.05.2020 poniedziałek

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Bóg mi obiecał, że będzie we mnie przebywał czyli zamieszkiwał. Czy może być dla człowieka bardziej radosna nowina od świadomości, że Ten, który istnieje bez początku i końca, który stworzył cały … … czytaj więcej

10.05.2020 niedziela

„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże…” (Dz 6,2). Słowo Boże zachęca nas, byśmy nie zaniedbywali… słowa Bożego. Nie zaniedbujmy codziennej lektury, nie zaniedbujmy dzielenia się słowem z braćmi. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). A dziś to nawet iść nie trzeba, żeby po całym świecie dzielić się słowem. Wystarczy zarzucić cyfrową … … czytaj więcej

09.05.2020 sobota

„Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” (J 14,8). Naprawdę WYSTARCZY. Bóg jest wszystkim, więc co jeszcze może być poza Bogiem potrzebne do życia? A bez Boga… nawet wszystko jest niczym. †